Geronimo - lípa (2020) / basswood 

Groot - lípa (2023) / basswood

Strejda Mirek trofej - lípa (2023) / Uncle Mirek trophy - basswood

Hráč na koště - lípa (2022) / Broom player - basswood

Ahoj, jsem tady - lípa (2022) / Hello lady - basswood

Franta Náser - lípa (2021) / Pissed dude - basswood

Sovičky - lípa (2021) / Owls - basswood

Manželství - lípa (2020) / Marriage - basswood

Celej nakřivo - lípa (2019) / I feel crooked - basswood

Permoník - lípa (2020) / Permonic - basswood

Mr. Yoda - lípa (2018) / basswood

1996 - in love (self portrait)

Kiss z Lánova - keramika, autoportrét (1996) / In love - ceramics  (self portrait)

1995

1996

1996

1996

1995

Ztroskotání - vyryto do bločku sádry (1992) / carved into plaster

1986 - 1988

1988

Back to Top