Lokalitou Pražák. Podstatou kluk z hor.
Každý den se dívám! Sleduji tvary, linie a barvy, detaily a celky, ...
Mám kliku, že dělám práci, která mě baví. Nad výsledkem nesmím mít ani stín pochybností. Pokud by byl, je zapotřebí dívat se znovu a lépe! Teprve potom může být výsledek řádně nasvícen. A všichni budou na koni. A já pak můžu vyrazit do hor dívat se …
I live in Prague. But mainly I fell like a man from the mountains. I look around me every day! I see shapes, lines and colors, details and wholes, ...
I am happy becouse I am doing a job that I enjoy. I must not have a shadow of a doubt about the result. If it was, it is necessary to look again and better! Only then can the result be properly illuminated. And everyone will be on horseback. And then I can go to the mountains to watch...
Back to Top