Vnější anatomie srdce / External anatomy of the heart

Vnitřní anatomie srdce / Internal anatomy of the heart

Arytmie srdce (část 1) / Cardiac Arrhythmias (Part 1)

Bronchopulmonální dysplázie / Bronchopulmonary dysplasia

Bronchopulmonální dysplázie / Bronchopulmonary dysplasia

Remodelace AO kořene (metoda Yacoub) / AO root remodeling (Yacoub method)

Remodelace AO kořene (metoda Yacoub) / AO root remodeling (Yacoub method)

Reimplantace aortální chlopně (metoda David) / Aortic valve reimplantation (David method)

Reimplantace aortální chlopně (metoda David) / Aortic valve reimplantation (David method)

Reimplantace aortální chlopně (metoda David) / Aortic valve reimplantation (David method)

Plicní hyperinflace / Pulmonary hyperinflation

Retinální arteriální makroaneurysma / Retinal arterial macroaneurysm

Ateroskleróza / Atherosclerosis

Obstrukce horních a dolních dýchacích cest / Obstruction of the upper and lower airways

Picture for abstract (1. LFUK)

Umělé oplodnění / Artificial insemination

Back to Top